skip to Main Content

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik & Odijk koploper in duurzaam sociaal ondernemen.

Als sociale onderneming is Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer Zeist, hierna Kringloop Zeist al ruim 37 jaar duurzaam actief. In vijf gemeenten werken we met hart en ziel om goederen en mensen een tweede kans te geven. Dit doen we samen met onze medewerkers en klanten.

Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze reguliere vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op.

Missie en visie

In onze statuten, staat in artikel 2 lid 1: De stichting heeft ten doel:

a. het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen

b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.
Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker: De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het oprichten, exploiteren of doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden gebracht

b. het geven en bevorderen van voorlichting betreffende de doelstellingen

c. het samenwerken met soortgelijke organisaties en instellingen

Samen werken aan een mooiere wereld, daar houden wij als Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik & Odijk van.

De werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, klinken ons dan ook als muziek in de oren. Tussen 2015 en 2030 werken alle lidstaten van de Verenigde Naties aan een ontwikkelingsagenda met concrete doelen. Zo maken we met elkaar een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Hoe onze organisatie een bijdrage levert aan deze doelen kunt u lezen op onze webpagina Sustainable Development Goals. Meer informatie over onze missie, visie, strategie en stakeholders kunt u in ons werkplan over 2019-2021 lezen. De jaarrekening van 2019 kunt u hier lezen.

BKN

Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer is lid van de BKN en volgt in de beloning het Handboek Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (De factor hoog/laag in de beloning is 2).

Organisatie Structuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit 4 leden, die zonder vergoeding opereren;

Voorzitter: Tineke van Heck
Algemeen: Pieter Jan Stokhof, Hans Willemsen en Gerard Breemer

Organisatie Structuur Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer in pdf

Back To Top