skip to Main Content

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk koploper in duurzaam sociaal ondernemen.

Als sociale onderneming is Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer Zeist, hierna Kringloop Zeist al bijna 40 jaar duurzaam actief. In zes gemeenten werken we met hart en ziel om goederen en mensen een tweede kans te geven. Dit doen we samen met onze medewerkers en klanten.

Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze reguliere vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op.

Missie en visie

In onze statuten, staat in artikel 2 lid 1: De stichting heeft ten doel:

a. het tegengaan van verspilling van grondstoffen en materialen, het verminderen van de afvalstroom en het bevorderen van kringloop en hergebruik van grondstoffen en materialen

b. het hiermee motiveren tot het verrichten van zinvolle vrijetijdsarbeid en het scheppen van werkgelegenheid.
Lid 2 van ditzelfde artikel maakt het doel iets specifieker: De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het oprichten, exploiteren of doen exploiteren van kringloopcentra waar goederen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik worden ingezameld en in verkoop worden gebracht

b. het geven en bevorderen van voorlichting betreffende de doelstellingen

c. het samenwerken met soortgelijke organisaties en instellingen

Samen werken aan een mooiere wereld, daar houden wij als Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk van.

De werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, klinken ons dan ook als muziek in de oren. Tussen 2015 en 2030 werken alle lidstaten van de Verenigde Naties aan een ontwikkelingsagenda met concrete doelen. Zo maken we met elkaar een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Hoe onze organisatie een bijdrage levert aan deze doelen kunt u lezen op onze webpagina Sustainable Development Goals. Meer informatie over onze missie, visie, strategie en stakeholders kunt u in ons werkplan over 2019-2021 lezen. De jaarrekening van 2019 kunt u hier lezen.

BKN

Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer is lid van de BKN en volgt in de beloning het Handboek Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (De factor hoog/laag in de beloning is 2). We zijn gecertificeerd door de BKN met het keurmerk Kringloopbedrijven.

PSO

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk heeft het certificaat voor de derde en tevens hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. Wij bieden aan meer dan 50 personen werk. De Kringloop faciliteert hiermee ruim bovengemiddeld veel werkplekken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Trede 3 is de hoogst haalbare trede op de PSO-prestatieladder. Met het behalen van deze trede toont Stichting Kringloopcentrum Zeist aan te bovengemiddeld te scoren ten opzichte van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse.

Organisatie Structuur

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit 4 leden, die zonder vergoeding opereren;

Voorzitter: Tineke van Heck
Algemeen: Pieter Jan Stokhof, Hans Willemsen en Gerard Breemer

Organisatie Structuur Stichting Kringloopcentrum De Wegwijzer in pdf

Back To Top