skip to Main Content

Als sociale onderneming is Stichting Kringloopcentrum de Wegwijzer Zeist al bijna 40 jaar duurzaam actief. In zes gemeenten werken we met hart en ziel om goederen en mensen een tweede kans te geven. Dit doen we samen met onze medewerkers en klanten.

Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die bij onze organisatie werkzaam zijn: betaalde medewerkers, sociaal kwetsbaren, arbeidsgehandicapten, ex-verslaafden, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking, personen uit het justitieel kader, gepensioneerden en onze reguliere vrijwilligers. Er is hier een stevige werkgemeenschap gegroeid en daar zijn we trots op.

Negen van de zeventien ontwikkelingsdoelen zijn belangrijke speerpunten voor ons.
Als Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk geven we hier op de volgende manier invulling aan:

Print

1. Geen armoede (no poverty)
Bij ons kan iedereen goedkope, mooie spullen kopen. Maar we geven ook veel goederen weg aan mensen die het niet breed hebben. Via kerken en maatschappelijke organisaties geven we spullen aan o.a. Humanitas, het COA, Kwintes en Samen Oplopen. We bereiken veel kinderen en volwassenen die het goed kunnen gebruiken. Ook sponsoren we Voedselbank Zeist/ Utrechtse Heuvelrug/ Bunnik en Wijk bij Duurstede.  Bijvoorbeeld door rond de feestdagen cadeaubonnen te schenken.

Print

2. Geen honger (zero hunger)
Samen met onze medewerkers eten we elke donderdag een gezonde broodmaaltijd. En elke dag staat er in onze kantine vers seizoensfruit. Daarnaast verkopen we goedkoop tweedehands brood van warme bakker Bakker Albert. Sinds kort kweken we zelfs oesterzwammen van onze eigen koffiedik. Ondernemers die gezonde voeding willen stimuleren, melden zich ook hier. Zo geeft ‘Appeltje Eitje’ workshops aan de vrijwilligers en staan ze hier samen lekker te koken.

Print

3. Goede gezondheid en welzijn (good health and well being)
We vinden het belangrijk dat mensen zich sociaal- en fysiek veilig bij ons voelen. Het inwerkproces van medewerkers is gericht op samen werken en samen pauzeren.  Praten is voor veel mensen ongemakkelijk, waardoor werken juist prettig voelt. Het vertrouwen groeit door samen aan de slag te gaan. Verjaardagen en jubilea vieren we altijd met elkaar. De Kringloop is er bij rouw en trouw.

Print

4. Educatie (quality education)
Hoe werk je veilig met klein chemisch afval? Wat is persoonlijke hygiëne en waarom zijn die veiligheidsschoenen eigenlijk nodig? Maar ook klantvriendelijkheid en computervaardigheden komen aanbod in ons uitgebreide trainingsprogramma. Onze medewerkers maken dankbaar gebruik van de vele verschillende cursussen die we ze aanbieden. Bovendien voelen ze zich gehoord. Want naast werk gerelateerde onderwerpen, besteden we ook aandacht aan sociale- en maatschappelijke thema’s.  Wat deel je wel of juist niet op internet? Waarom zou je met verkiezingen je stem eigenlijk uitbrengen? Of hoe moet je omgaan met pesten? Met deze kennis en het groeiende zelfvertrouwen neemt de kans op een betaalde baan in de ‘echte wereld’ flink toe.

Print

5. Gender gelijkheid (gender equality)
Gelijkheid is voor ons bijzonder belangrijk. Iedereen is welkom. LHBTI+ (waaronder lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen) is goed vertegenwoordigd binnen onze organisatie en daar zijn we blij om.

Print

8. Goed werk en matige groei (decent work and economic growth)
We zorgen voor belangrijk en zingevend werk. Dat bieden we alle 350 mensen die zich niet alleen voor ons inzetten, maar ook bijdragen aan de doelen van de Verenigde Naties. Om dit goede werk te kunnen blijven bieden én uitvoeren, is een gezonde bedrijfsvoering van belang. Elk jaar willen we bewust een gematigde groei realiseren zodat de verhoudingen gezond blijven.

Sustainable Development Goals_icons-EMILIE

10.  Ongelijkheid (reduced in equalities)
Onze kringloop is voor medewerkers een veilige plek om aan competenties te werken. Hier mogen ze lerend werken aan hun beroepsvaardigheden en arbeidsvaardigheden. Bijvoorbeeld door te oefenen met ICT of in klantvriendelijkheid. Veel van onze vrijwilligers stromen door naar betaald werk in retail, logistiek, administratie of schoonmaak.

Print

11.  Een werkgemeenschap (sustainables cities and communities)
We zíjn niet alleen een werkgemeenschap, de 350 vrijwilligers en 30 betaalde medewerkers voelen het ook zo. De binding is sterk. Ondanks het sociale isolement van de vrijwilligers, vormen ze met de vaste krachten een warme gemeenschap waarbij ze elkaar verder helpen. Mensen wortelen hier. Al meer dan 35 jaar.

Print

12. Verantwoorde consumptie (responsible consumption and production)
De Kringloop zamelt op jaarbasis een kleine 1.000.000 kilo aan goederen in. Hiervan wordt ruim 90% hergebruikt. Ons doel is overproductie tegen te gaan en hergebruik te bevorderen. Dit doen wij door het verantwoord inzamelen en scheiden van goederen in ons sorteer centrum en in onze aantrekkelijke winkels per jaar miljoenen 2e kans producten te verkopen.

Back To Top