Over Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug & Bunnik

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug & Bunnik is een zelfstandige stichting, welke al 35 jaar actief is met als werkgebied de gemeenten Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. Er zijn winkels in Zeist, Driebergen en Doorn. Met een sorteerhal en afdeling Trajecten & Dagbesteding in de locatie Zeist.

De Stichting heeft doelen geformuleerd op het gebied van Mens, Maatschappij en Milieu.

Mens
We kiezen bewust voor het zinvol samenwerken door veel vrijwilligers om zo sociale samenhang en verbinding te simuleren. Wij stellen veel échte werkplekken beschikbaar voor een brede groep mensen, men doet écht mee. Niet alleen reguliere vrijwilligers, maar ook begin dementerenden, mensen met een bijstandsuitkering, met een verstandelijke/lichamelijke beperking, vanuit GGZ/Verslavingszorg/Reclassering en anderen met een grote afstand tot de maatschappij bieden wij een plek. Waar nodig zetten wij professionele begeleiding in, om ook complexe begeleidingstaken uit te kunnen voeren.

Werken = Meedoen / Samen werken = Samen verwerken
Door zinvolle, veilige werkplekken te creëren bieden wij kansen aan mensen om hun eigen situatie positief te beïnvloeden. Mensen stappen buiten hun (kleine) huiselijke cirkel, vergroten hun sociale contacten, krijgen waardering, komen letterlijk en figuurlijk in beweging, verhogen hun kansen op regulier werk en doorbreken hiermee de ‘vicieuze (armoede-eenzaamheid) cirkel’.

Milieu
Door middel van de kringloopactiviteiten gaan wij overproductie en milieuvervuiling tegen en door middel van hergebruik van goederen gunnen wij goederen een tweede en soms zelfs een derde kans. Zo bieden onze winkels verrassende spullen voor mensen met een kleine beurs. In 2016 is er in totaal 142 miljoen kg goederen opgehaald. Hiervan is 85% hergebruikt. Dit is goed voor een CO2 besparing van 581.846 kg.

Maatschappij
Wij zijn op verschillende vlakken een relevante maatschappelijke partner in Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt en Wijk bij Duurstede. Ook zijn we actief in netwerken, zoals het Minima netwerk, Alzheimer Nederland, ZZO! en Samen voor Zeist. Daarnaast maken we actief verbinding met veel zorgorganisaties en zijn we altijd bereid om (met spullen) mensen uit de brand te helpen waar nodig. Zo maken we verbinding met de Voedselbanken, COA, Sociaal Raadslieden, Sociaal Team Zeist en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Tevens hebben wij ‘Het Geheugen Café’ ontwikkeld en faciliteren wij maandelijks het Repair Café Zeist.

WordPress Themes