skip to Main Content

Duurzaamheid

Er is sprake van een toenemende aandacht voor duurzaamheid en bewustwording bij het grote publiek over dit onderwerp. Duurzaamheidscriteria wegen steeds meer mee in aankoopbeslissingen.

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in het actief omgaan met afvalscheiding en het overwegen van de milieu impact bij de aanschaf van producten en diensten. Het gebruik van en inrichten met gebruikte goederen is al enige tijd ‘in’. Het wordt gezien als een slimme manier om jezelf en je huis aan te kleden met originele spullen.

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk heeft duurzaamheid voorop staan. Onze bijdrage aan duurzaamheid en de circulaire economie kun u lezen in onze jaarlijkse Mens en Milieu Rapportage. Op dit moment weet Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk 95% van de binnengekomen producten te recyclen of te hergebruiken. Duurzaamheid betekent ook een gezond verdienmodel; op basis waarvan Stichting Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk & Wijk in staat is onafhankelijk invulling te kunnen geven aan de Missie.

Milieu-expert René van Gijlswijk van TNO:

“Van alle goederen die de kringloopwinkels inzamelen, wordt ongeveer de helft verkocht en nog eens dertig procent hergebruikt. Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. De kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus CO2-uitstoot is ook minder productie van nieuwe goederen nodig. Die gegevens liggen ten grondslag aan onze becijferingen. De mooie prestaties van de kringloopbedrijven zijn nu inzichtelijk.”

 

Back To Top