Milieu

Met haar activiteiten wil Kringloop Zeist uiteraard bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen, het verminderen van de CO2-uitstoot en aan een beter milieu, zodat ook onze kleinkinderen nog onbekommerd van de natuur kunnen genieten. Tegelijkertijd proberen wij de verbinding te leggen met onze maatschappelijk opgave: een tweede kans voor iedereen. Dat doen wij bijvoorbeeld door oude fietsen te repareren en op te knappen. Vaak betreft het oude wrakken en weesfietsen die door gemeenten en woningcorporaties worden weggehaald. In 2016 hebben we 350 van dergelijke fietsen een tweede leven gegeven en geschonken aan de statushouders en vluchtelingen in de 5 gemeenten waar wij werkzaam zijn.

De gemiddelde Nederlander koopt per jaar ongeveer 36 kledingstukken. Dat is 18 kilo aan kleding  per jaar. De bewoners van Zeist kopen bij Kringloopwinkel in Zeist zo’n 27.000 textielartikelen, dat zijn drie stukken textiel per inwoner van Zeist.  Detail: twee van deze drie stukken zijn damesmode! Samen met zo’n 320 vrijwilligers hebben we in 2016 in totaal 855.308 kilo aan goederen ontvangen, opgehaald, gerepareerd, en schoongemaakt.

Door de wegwerpcultuur via Kringloop Zeist tegen te gaan dragen we bij aan de vermindering van CO2 uitstoot. CO2 is een broeikasgas. Broeikasgassen werken als een deken. Deze ‘deken’ houdt de binnenkomende warmte vast in de dampkring en hierdoor wordt het warmer op aarde. In 2016 hebben we samen met de bewoners uit de drie gemeenten ongeveer 7.600 kg CO2 bespaart. En die bespaarde hoeveelheid CO2 van Kringloop Zeist organisatie is ongeveer gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen van zo’n 350 huizen met ongeveer 1000 bewoners gedurende het gehele jaar 2016!  

Vooruitblik 2017
Kringloop Zeist vindt continue kwaliteitsverbetering van groot belang. Iedere dag opnieuw bekijken wij wat we aan onze eigen organisatie en processen kunnen verbeteren. Dat doen wij niet om het verbeteren zelf, maar omdat wij onze organisatie willen afstemmen op een maatschappij die voortdurend in verandering is, zodat wij beter op klantbehoeften kunnen inspelen. Daarom gaan wij in 2017 de volgende maatregelen nemen:

Logistieke ruimte
In 2017 gaan wij onze Logistieke ruimte onderhanden nemen. Goederenstromen zullen worden gestroomlijnd, zodat we goederen sneller kunnen repareren en opknappen en in de winkel voor verkoop kunnen aanbieden. Dit zal tevens bijdragen aan het verminderen van het ziekteverzuim.

Milieu

Met haar activiteiten wil Kringloop Zeist uiteraard bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen, het verminderen van de CO2-uitstoot en aan een beter milieu, zodat ook onze kleinkinderen nog onbekommerd van de natuur kunnen genieten. Tegelijkertijd proberen wij de verbinding te leggen met onze maatschappelijk opgave: een tweede kans voor iedereen. Dat doen wij bijvoorbeeld door oude fietsen te repareren en op te knappen. Vaak betreft het oude wrakken en weesfietsen die door gemeenten en woningcorporaties worden weggehaald. In 2016 hebben we 350 van dergelijke fietsen een tweede leven gegeven en geschonken aan de statushouders en vluchtelingen in de 5 gemeenten waar wij werkzaam zijn.

De gemiddelde Nederlander koopt per jaar ongeveer 36 kledingstukken. Dat is 18 kilo aan kleding per jaar. De bewoners van Zeist kopen bij Kringloopwinkel in Zeist zo’n 27.000 textielartikelen, dat zijn drie stukken textiel per inwoner van Zeist. Detail: twee van deze drie stukken zijn damesmode! Samen met zo’n 320 vrijwilligers hebben we in 2016 in totaal 855.308 kilo aan goederen ontvangen, opgehaald, gerepareerd, en schoongemaakt.

Door de wegwerpcultuur via Kringloop Zeist tegen te gaan dragen we bij aan de vermindering van CO2 uitstoot. CO2 is een broeikasgas. Broeikasgassen werken als een deken. Deze ‘deken’ houdt de binnenkomende warmte vast in de dampkring en hierdoor wordt het warmer op aarde. In 2016 hebben we samen met de bewoners uit de drie gemeenten ongeveer 7.600 kg CO2 bespaart. En die bespaarde hoeveelheid CO2 van Kringloop Zeist organisatie is ongeveer gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen van zo’n 350 huizen met ongeveer 1000 bewoners gedurende het gehele jaar 2016!

Vooruitblik 2017
Kringloop Zeist vindt continue kwaliteitsverbetering van groot belang. Iedere dag opnieuw bekijken wij wat we aan onze eigen organisatie en processen kunnen verbeteren. Dat doen wij niet om het verbeteren zelf, maar omdat wij onze organisatie willen afstemmen op een maatschappij die voortdurend in verandering is, zodat wij beter op klantbehoeften kunnen inspelen.

Logistieke ruimte
In 2017 gaan wij onze Logistieke ruimte onderhanden nemen. Goederenstromen zullen worden gestroomlijnd, zodat we goederen sneller kunnen repareren en opknappen en in de winkel voor verkoop kunnen aanbieden. Dit zal tevens bijdragen aan het verminderen van het ziekteverzuim.

WordPress Themes