Het doel van onze stichting is om mensen een kans te bieden om mee te doen in de samenleving.

Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik-Odijk werkt aan een duurzame en inclusieve samenleving. Samen met onze 350 vrijwilligers werken we aan het bevorderen van hergebruik van goederen en grondstoffen. Wij stimuleren de reparatie en het hergebruik van goederen. Kringloop Zeist wil de wegwerpcultuur terugdringen. In onze logistieke ruimte knappen we goederen op en hebben we maandelijks een fietsen repaircafé.

2017 was een prachtig jaar! De VPRO heeft ons in 2017 een jaar lang gevolgd (samen met Kringloop Steenwijk en Kringloop Naarden). Vijf avonden lang was de ontroerende reeks “het succes van de Kringloop” van regisseur Frank Wiering te zien. In deze reeks werden mooie portretten gemaakt van mensen die bij de Kringloop als vrijwilliger actief zijn. De documentaire liet fraaie inkijkjes zien in het dagelijkse werk van de Kringloop.

Ook hebben wij in 2017, het hoogste PSO Keurmerk (trede 3, 30+) gehaald. Als eerste in Kringloop Nederland! PSO, staat voor Prestatie Ladder Sociale Ondernemen. Het Keurmerk bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. PSO staat voor een inclusieve organisatie.

Deze stichting bestaat in 2018, 35 jaar!

 

Riet Lenting
Directeur Kringloop Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik-Odijk

 

          

Missie

“Eruit halen wat erin zit” dat is al 35 jaar het motto van Kringloop Zeist. Het motto geldt voor de goederen die we binnen krijgen. We knappen ze op, repareren als het kan en gaan vervolgens de winkels in om verkocht te worden.

Allerlei artikelen krijgen een tweede leven; huisraad, boeken, tafels, speelgoed enzovoorts.

Dit motto “eruit halen wat erin zit” geldt ook voor onze medewerkers.

In 2017 waren er 322 vrijwilligers. Samen proberen we, door middel van begeleiding, scholing en training mensen verder te brengen in hun ontwikkeling.

Mensen

Het belangrijkste kapitaal wordt gevormd door onze medewerkers. Onze 28 betaalde medewerkers (19 fte) begeleiden in 2017, 332 mensen!

Samen steken zij de handen uit de mouwen. En aan al die handjes zitten vast aan mensen met een verschillende achtergrond: stagiaires van het MBO en HBO, scholieren/maatschappelijke stage, mensen vanuit dagbesteding, vluchtelingen, statushouders, mensen vanuit de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, taakgestraften en reguliere vrijwilligers.

Alle mensen die bij ons zijn nemen deel aan scholingen; per team is er een aanbod, maar er zijn ook op maat/op mens toegesneden scholingstrajecten, en coaching daar waar nodig.

Het ziekteverzuim bij betaalde medewerkers lag in 2017 op 7%. Helaas een hoog cijfer, dit hoge cijfer komt overeen met de gehele branche (bron BKN). Dit hoog ziekteverzuim komt onder andere door enerzijds de fysieke kant van het werken in een Kringloop en aan de andere kant het dag in dag uit werken met mensen uit bijzondere doelgroepen.

Maatschappij en Mogelijkheden

Ook als sociaal lokale organisatie dragen wij bij aan een economie waarin men de uitputting van de aarde probeert te voorkomen door grondstoffen op grote schaal te hergebruiken en waarin afval verleden tijd is.

De Kringloop stimuleert het hergebruik van materiaal; zo ontvangen organisaties spullen om een gespreksruimte in te richten, komen studenten materialen lenen voor afstudeerpresentaties en krijgen theatergroepen bijvoorbeeld spullen om mooie decors te maken.

Ook schenkt de Kringloop goederen aan mensen in een armoedesituatie. De Kringloop werkt samen met andere lokale partijen als kerkgemeenschappen, minima netwerken en voedselbanken aan de armoede aanpak in onze gemeenten.

Milieu

Met al haar activiteiten draagt de Kringloop bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Samen met onze vrijwilligers halen we zo’n 800.000 kg per jaar op. De besparing komt ongeveer overeen met een jaar lang zo’n 350 huizen verwarmen, met zo’n 1000 bewoners.

Middelen

Winst- verliesrekening 2017 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsopbrengsten      Bedrijfskosten                  Netto resultaat
omzet; 1.289                      1.212                                    +3

Vooruitblik 2018

We gaan verder met het verbeteren van onze logistieke ruimten.

In 2018 gaan we ons laten certificeren voor Weeelabex. Dat is een keurmerk dat uniforme regels geeft voor veilige en duurzame inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van goederen.

In 2018 bestaat deze Kringloop 35 jaar. We zullen de vijf gemeenten en haar bewoners nog meer laten zien wat de rol en betekenis is van deze organisatie.

Colofon

Bestuur
Tineke van Heck  (Voorzitter)
Hans Willemsen (Secretaris)
Pieter Jan Stokhof (Penningmeester, Circulaire Economie)
Astrid van Osenbruggen (Voorlichting)

Directie
Riet Lenting                                      

Vestigingen
Winkels
Johannes Postlaan 4
3705 LN Zeist

Traay 49C
3791 GC Driebergen

Kampweg 7-1
3941 HC Doorn

Aanbrengcentra
Johannes Postlaan 4
3704 LN Zeist

Heetveld 18
3791 CE Driebergen

Velperengh 9
3941 BZ Doorn

Rumpsterweg 4
3981 AK Bunnik

WordPress Themes