skip to Main Content

Kringloop Zeist zoekt per direct een verantwoordelijke en daadkrachtige Manager
Afdeling Trajecten & Dagbesteding (32-38 uur per week)

Ben jij een manager met een passie voor sociaal werk? Houd je van de dynamiek van het werken in een organisatie in ontwikkeling? Schakel je snel en moeiteloos tussen strategisch en tactisch niveau? Houd je van complexe vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om een stevig fundament te houden en te verstevigen onder de afdeling Trajecten en Dagbesteding?
Dan zoeken wij jou, manager afdeling Trajecten & Dagbesteding 32-38/ uur per week.

Wie zijn wij?
Kringloop Zeist heeft een bedrijfsmatige manier van werken, is laagdrempelig en biedt een grote diversiteit aan werkplekken aan. We bieden arbeidsmatige dagbesteding, leer- werktrajecten en trainingen aan, in opdracht van de Regionale Sociale Dienst, via de WMO, voor mensen met een PGB, zorginstellingen en re-integratie bedrijven. Mensen groeien op de participatieladder, worden sociaal en economisch krachtiger. De begeleiding is persoonlijk, professioneel en wordt uitgevoerd door ervaren Social Work professionals.

Het werk
Als manager draag je bij aan het vertalen, implementeren en evalueren van vastgesteld beleid ten aanzien van de gestelde doelen van de organisatie. Je bent tactisch- en operationeel leidinggevende en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

Je geeft mede vorm aan beleid en werkplannen en geeft leiding aan een team van trajectbegeleiders en HBO SW studenten.
Je verantwoordt je werkzaamheden aan de directeur.
Je bent lid van het management team.
Je onderhoudt proactief contacten met diverse netwerkpartners en plaatsende instanties en voert acquisitie richting potentiële opdrachtgevers.
Je hebt en houdt een breed zicht op de ontwikkelingen binnen het sociale domein en de gemeenten. Je koppelt signalen terug zodat onze dienstverlening afgestemd blijft op de ontwikkelingen.

HOOFDBESTANDDELEN VAN DE FUNCTIE:
– Leiding geven aan innovatieve projecten gericht op betaalde trajecten en dagbesteding.
– Actief onderhouden van contacten met plaatsende instanties, gemeenten en andere stakeholders.
– Uitdragen van de visie naar plaatsende instanties en netwerkpartners.
– Leidinggevende capaciteiten.
– Sturing geven aan diverse administratieve en financiële rapportages.
– Het kunnen vertalen van de problematiek van de doelgroep/het individu naar passende activiteiten binnen de Kringloop organisatie.
– Actieve acquisitie t.b.v. het verkrijgen van nieuwe cliënten.

UITWERKING VAN DE HOOFDBESTANDDELEN:

Leiding geven
* Geeft leiding aan team trajectbegeleiders.
* Geeft sturing aan :
– de begeleiding van vaste medewerkers met betrekking tot de deelnemers aan trajecten/dagbesteding
– de ontwikkeling van activiteiten- en begeleidingsplannen/trajecten
– de ontwikkeling van innovatieve projecten in samenwerking met mede management team leden
– verslaglegging naar plaatsende instanties
– Organiseren van een structureel afdelingsoverleg
– Draagt zorg voor de inwerking van nieuw personeel
* Houdt regelmatig evaluatie gesprekken met de medewerkers die onder zijn verantwoording vallen.
* Houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de medewerkers die onder zijn verantwoording vallen.
* Meldt en bespreekt problemen met de directie.

Planningen maken
* Eindverantwoordelijke voor:
– het vastleggen van werkprocedures
– controle op de rapportage ten aanzien van de voortgang van trajecten
– coördinatie van de trajecten
* Stelt jaarlijks werkplan voor de afdeling Trajecten & Dagbesteding op.

Budgethouder
* Beheert het budget voor afdeling Trajecten & Dagbesteding.

Contacten
Onderhoudt actief de contacten en onderhandelt zo nodig met externe partijen zoals gemeenten, re-integratiebureaus, scholingsinstanties, zorginstanties, netwerkpartners, klanten en overige samenwerkingspartners.

Verantwoordelijkheden
* De manager afdeling Trajecten & Dagbesteding werkt zelfstandig.
* Doet voorstellen voor beleid en investeringen aan de directeur.
* Is verantwoordelijk voor een optimaal resultaat van de afdeling trajecten en dagbesteding.
* Formuleert trajectplannen met specifieke doelstellingen i.o.m. plaatsende instanties
* Maakt deel uit van het managementteam (MT)

CONTACTEN:
· MT over voortgang en ontwikkelingen.
· Externe plaatsende instanties.
· Netwerk overleggen diverse zorginstellingen.
· Netwerk overleg en bijeenkomsten gemeenten, Sociaal team en andere stakeholders.

FUNCTIE- EISEN:
– Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten.
– Communicatieve vaardigheden, stimulerende instelling en een coachend vermogen
– Accuraat kunnen werken.
– Stressbestendig.
– Flexibel.
– Het kunnen uitdragen van de visie naar plaatsende instanties.
– Instaat zijn acquisitie te doen t.b.v. het verkrijgen van nieuwe cliënten.

OPLEIDING EN/OF WERK- EN DENKNIVEAU:
Minimaal HBO
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op vergelijkbaar niveau.
Kennis van wet en regelgeving in het Sociale Domein
Rijbewijs B
Salaris conform Handboek Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

Is dit jouw droom baan?  Stuur dan je sollicitatie, inclusief motivatie brief en CV voor 11 juni aanstaande naar:

Kringloop Zeist, t.a.v. Christa Nieuwhoff; cnieuwhoff@kringloopzeist.nl of mintveld@kringloopzeist.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 24 en 25.

Back To Top