skip to Main Content

Stichting de Wegwijzer, in de volksmond Kringloop Zeist, Kringloop Driebergen, Kringloop Doorn is een kringlooporganisatie met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een viertal winkels, werkt op de afvalscheidingsstations van de gemeente Zeist, Bunnik-Odijk en de Utrechtse Heuvelrug. En verwerkt ruim 1.000.000 kilo aan grof huishoudelijk afval per jaar.

Samen met regionale partners werkt Kringloop Zeist aan duurzaamheid, een inclusieve arbeidsmarkt en aan armoedebestrijding. De stichting is gericht op continuïteit bij haar groei sluit ze aan bij de ontwikkelingen van haar medewerkers en ontwikkelingen rondom een duurzame en circulaire samenleving. Het motto van de organisatie is al 40 jaar “eruit halen wat erin zit”.

Het bestuur van de Kringloop is op zoek naar een enthousiaste collega, die bereid is een bijdrage te leveren in deze ontwikkelingen. Het bestuur komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar. Daarnaast kan de directeur een beroep op u doen om mee te denken bij innovatieve ontwikkelingen. Wij zoeken een bestuurslid met een milieu profiel, met veel belangstelling en kennis van afvalinzameling, afvalscheiding en hergebruik. Deze functie is onbezoldigd. De organisatie en haar bestuur werkt op basis van de governance code.

Meer over de organisatie kunt u vinden op www.kringloopzeist.nl/over-ons.

Meer informatie over de inhoud van de functie en/of de organisatie kunt u krijgen bij Tineke van Heck, bestuursvoorzitter, telefoon 06 1218 3673. U kunt reageren op deze vacature via rlenting@kringloopzeist.nl.

Back To Top