skip to Main Content

Vandaag, bij de Landelijke Zwerfvuil Actie gaven wethouder Marcel Fluitman en Riet Lenting (directeur Kringloop Zeist) de aftrap voor Team Vollenhove Vooruit! Inwoners, scholieren en andere betrokkenen gaan, onder begeleiding van Kringloop Zeist, op vaste dagen in de week de wijk Vollenhove in. Team Vollenhove Vooruit! gaat bijdragen aan een schonere wijk, burgers informeren en streven naar het terugdringen van zwerfafval.

Zwerfafval levert een rommelig straatbeeld op en trekt meer afval aan, dat vaak jaren blijft liggen. Een schone leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen en leven in de Wijk. Lokaal Sociaal, daar staat Kringloop Zeist voor!

Aftrap Team Vollenhove Vooruit!

 

Back To Top