Menu

Milieu

Adressen

 
Circulaire economie
Kringloop Zeist, Driebergen & Doorn werkt aan een duurzame samenleving. Cradle to
Cradle is onze inspiratiebron. Inmiddels weten we al meer dan 90% van de bij
ons aangebrachte goederen een tweede leven te geven. We kijken naar de
herbruikbaarheid van spullen maar ook naar de afbreekbaarheid van spullen. Dit
leidt tot een oneindige Kringloop van produkten.
 
Via onze werkwijze werken we aan een lokale circulaire economie. Een circulaire
economie is een maatschappelijk economisch systeem op basis van duurzaamheid.
In onze ateliers (fiets-, electra-, computer-, meubel-, speelgoed-, en
textielateliers) worden de binnenkomende goederen bekeken. Daar waar mogelijk
worden de goederen gerepareerd, opgeknapt en in de winkels verkocht.
 
Als de produkten niet meer opgeknapt kunnen worden, worden ze in zo klein
mogelijke deelcomponenten uit elkaar gehaald. En deze deelmaterialen worden
weer nuttig ingezet in eenzelfde of ander product met zo min mogelijk
kwaliteitsverlies. Zo worden restprodukten hergebruikt (denk maar aan allerlei
schroeven, electra onderdelen enzovoorts). Ook organiseren wij maandelijks een
Repair Cafe; wij vinden het belangrijk dat onze klanten, vrijwilligers,
bewoners die goederen brengen, omwonenden, ook leren spullen te repareren.
De Kringloop is aangesloten bij Duurzom/Urgenda.
Samenwerkende milieupartners zijn:

– Omgevingsdienst Regio Utrecht        – De Boswerf Zeist
– Prometaal                                              – Stichting Milieuzorg Zeist
– Sita                                                          – RMN
– Utrechtse Heuvelrug                            – Van Vliet groep
– De Bijenvereniging Zeist                      – Hergebruik frituurvet
– Wecycle

 

Direct contact opnemen