Menu

Fietsen

Succesvolle samenwerking tussen Kringloop, COA en RSD KRH, september 2016

Sinds februari 2016 werkt Kringloop Zeist samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) om vluchtelingen en statushouders als vrijwilliger te laten werken binnen dit dynamische Kringloop-bedrijf.

De mensen om wie het gaat wonen korte of langere tijd in Kamp Zeist, in afwachting van de afhandeling van hun asielaanvraag. Ook mensen die in Zeist permanent woonruimte hebben gekregen (statushouders) worden door de consulenten van de RSD aangemeld om vrijwilligerswerk bij de Kringloop te doen. Vanuit het COA is een Coördinator Activering actief mensen aan het werven binnen Kamp Zeist, met als resultaat gemotiveerde en enthousiaste deelnemers!

De deelnemers waarderen het enorm om ‘gewoon’ aan het werk te zijn en ervaren een positieve afleiding van hun vaak ingewikkelde en emotioneel zware zorgen over zichzelf en hun directe familie in hun thuisland. Door aan te sluiten bij de grote groep reguliere vrijwilligers beïnvloeden de deelnemers de maatschappelijke beeldvorming ten opzichte van vluchtelingen positief, mensen leren elkaar kennen en maken op een positieve manier contact met elkaar.

De Kringloop zorgt voor een professionele intake en maakt duidelijke werkafspraken met de vrijwilligers die aangemeld worden. Veel mensen werken op de afdeling Elektra of bij de Fietsenafdeling binnen de Kringloop, ook werken er diverse mensen mee in de winkel aan de J. Postlaan in Zeist.

Ook verzorgt de Kringloop op verzoek van de RSD KRH de levering van fietsen voor statushouders binnen het RSD KRH verzorgingsgebied. In samenwerking met gemeenten en woningbouwverenigingen worden zogenoemde ‘weesfietsen’ overgedragen aan de Kringloop. Vervolgens maakt de Fietsenafdeling binnen de Kringloop er weer volwaardige fietsen van, waarmee de statushouders hun nieuwe woonomgeving op zijn Hollands fietsend kunnen ontdekken.